Aars

Aars - Kunst, Kultur og Per Kirkeby

Foto: VisitVesthimmerland

Kulturhistoriske- og kunstneriske oplevelser i verdensklasse

Historien om Aars

Aars er Vesthimmerlands hovedby og ligger omtrent midt mellem Viborg i syd og Aalborg i nordøst i et bakket morænelandskab, der afvandes til Limfjorden af Halkær Å. Byen har et betydeligt opland til de nærmeste større byer i Vesthimmerland nemlig Løgstør, Farsø og Aalestrup.   

 

Aars er tidligere en stationsby, hvor jernbanen var fra Hobro til Løgstør, og blev siden baneforbundet med flere større byer. I 1890´erne blev byen jernbaneknudepunkt, da Himmerlandsbanerne i 1893 åbnede med Hobro-Løgstør-banen og Viborg- Aars- banen via Aalestrup. Aars- Nibe- Svenstrup- banen blev anlagt i 1899 og i 1910 forlænget til Hvalpsund. Jernbanerne skabte grundlag for en kraftig befolkningsvækst i Aars, og byens kirke var derfor blevet for lille i forhold til sognets medlemmer. Derfor blev det besluttet at udvide kirken. 

 

Godstrafikken på Viborg- Løgstør- Banen ophørte i 1999, og jernbanestrækningen blev til Himmerlandsstien, som blev etableret i 2006. Himmerlandsstien også kaldet Hærvejen strækker sig over en 69 km lang banestrækning, og er en natur-, gang- og cykelsti. 

 

Aars er det kommunale administrationscentrum i Vesthimmerlands kommune og i byen finder du rådhuset, hvor Vesthimmerlands borgmester holder til. 

Vesthimmerlands Musikhus ALFA ligger i Aars, og er ramme for hele egnens musikliv. ALFA står for byerne Aalestrup, Løgstør, Farsø og Aars. Musikhuset er designet af Per Kirkeby. Vesthimmerlands messecenter ligger også i Aars, og har gode rammer for events, messer og kulturelle begivenheder. 

 

Aars er i dag en driftig handelsby og efterhånden også en uddannelses by, hvor der både ligger Handelsskole, Vesthimmerlands Gymnasium og Landbrugsskole. 

 

Aars by har en helt særlig arkitektur, billedkunstneren Per Kirkeby har siden 1980 præget Aars fysiske fremtoning. Han har udført skulpturer og udsmykningsopgaver i byen, men særlig markante er de værker, der er udført i murværk. Der findes ingen andre byer i Danmark med så mange skulpturelle spor af Per Kirkeby i det offentlige rum som i Aars. 

 

I Aars finder man et eksempel på en stor kunstners indflydelse på byens udvikling gennem en 30 års periode. Den første arkitektopgave kom, da Kirkeby, i samarbejde med arkitekten Jens Bertelsen, fik overdraget opgaven med at udvide Vesthimmerlands Museum. Vesthimmerland museumsforening blev stiftet i 1920. Kirkeby har opført de fire-seks meter høje murstensskulpturer i rundkørslen ved byens indfaldsveje i 2006.    
 

Oplevelser i Kimbrenes by

Dyk ned i Aars' lange og stolte tradition med kunst og kultur

Per Kirkeby & Aars

Kimbrernes by Aars er prydet af en lang række skulpturer og kunstværker. Det begynder i rundkørslerne ved byens fire indfaldsveje. Her møder du i hver rundkørsel en 6 meter høj murstensskulptur, bygget over samme tema - nemlig en byport. Kunstneren er Per Kirkeby. Per Kirkeby startede si...

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum er det centrale, kulturhistoriske museum for Vesthimmerland og et af landets 27 statsanerkendte museer, der arbejder med arkæol...

Aars Golfklub

Aars Golfklub byder velkommen til en flot og velplejet 18 huls bane, samt 9 huls Pay & Play bane. Aars Golfklub byder velkommen til en bane bel...

Dansk Nutidsmuseum

Historien om Dansk Nutidsmuseum begynder i slutningen af 1980'erne, da nu afdøde advokat Gorm Pedersen, Aars, vender hjem fra en tur til Canada. Her h...

ALFA Vesthimmerlands Musikhus

Vesthimmerlands Musikhus ALFA er et unikt byggeri, tegnet efter idé af Per Kirkeby. Huset danner rammen om store musik- og kulturoplevelser, musikundervisning og foreningsliv. Her er aktiviteter på alle niveauer, fra kulturskole og gymnasium til professionelle koncerter med optrædende fra ...