Kontakt

Mød VisitVesthimmerland...


VisitVesthimmerland overgik i 2015 fra at være en kommunal enhed, til at være en selvejende institution. Vores mål er er være en professionel sparringspartner for turismeerhvervet, med den vilje og de kompetencer der skal til, for at udvikle turismen i Vesthimmerland via øget fokus på:

- Kvalitet, større synlighed, mere samarbejde og uddannelse, øget turismeomsætning og bedre indtjening

Hovednummeret til VisitVesthimmerland kontoret er: 53 88 79 99

Her kan du se oversigten over turist Self-Service steder