Overnatningsregistrering

Overnatningsregistrering

8/7/2019
Foto: VisitVesthimmerland

Hjælp os med at få et mere retvisende billede af antal overnatninger i Vesthimmerland

På nuværende tidspunkt berører Danmarks Statistiks optælling af antal overnatninger i Vesthimmerland kun overnatningssteder med 40+ sengepladser og campingpladser med 75+ enheder. Mange overnatningssteder i Vesthimmerland har under 40 senge og under 75 campingenheder. Dette betyder, at tallene fra Danmarks Statistik ikke viser et retvisende billede af antal overnatninger i Vesthimmerland, da en stor del af overnatningerne i Vesthimmerland ikke bliver registreret.

For at gøre dette billede mere retvisende introducerede VisitVesthimmerland et online registreringssystem i februar 2018, som henvender sig til overnatningsstederne i Vesthimmerland med under 40 senge og under 75 campingenheder.

Et værktøj, i form af et online system til at registrere antal overnatninger, er udviklet af VisitVesthimmerland, og vil på sigt medvirke til at give indsigt i, hvor mange overnatninger Vesthimmerland reelt har og kan supplere statistikken fra Danmarks Statistik.

Med andre ord, er det statistik fra større overnatningssteder, som alene giver det fulde billede af antal overnatninger i Vesthimmerland.

En del overnatningssteder har igennem 2018 registreret antal overnatninger hver uge, og VisitVesthimmerland håber, at flere ønsker at medvirke til at gøre billedet mere nuanceret ved at registrere antal overnatninger.

Registreringssystemet er nemt og hurtigt at bruge, hvilket betyder, at det hurtigt bliver en vane at registrere overnatningerne. Du som overnatningssted med under 40 senge eller under 75 campingenheder modtager en ugentlig reminder om, hvornår der skal registreres.

-

SPØRGSMÅL OG SVAR OM TILTAGET

Hvad bliver overnatningstal brugt til og hvorfor er det så vigtigt?
Overnatningstal i turismebranchen bliver brugt til at måle en destinations succes og attraktivitet. Derfor er det vigtigt, at få det mest sandfærdige billede som muligt af, hvor mange overnatninger der reelt er i Vesthimmerland. Uden din hjælp med at registrere dit overnatningssteds antal overnatninger, er det meget vanskeligt at få et supplerende indblik i overnatningsstatistikkerne.
Derudover vil registreringen af overnatninger give VisitVesthimmerland mulighed for at sammenholde den indberettede data om målgrupper og ferieformål med andre statistikker og viden, som kan være med til tilpasse udbuddet af oplevelser og markedsføringsindsatser.

Hvad får jeg ud af at registrere overnatningerne?
Ved at indberette dine overnatningstal får du løbende indsigt i, hvordan overnatningstallene udvikler sig i Vesthimmerland. Derudover afholdes der statusmøder, hvor vi gennemgår tallene og evaluerer på indsatsen. På den måde er du aktivt med til at bestemme, hvordan vi i fællesskab bedst muligt får et mere retvisende billede af antal overnatninger i Vesthimmerland.

Hvor ofte skal jeg registrere overnatningerne?
For at give det mest retvisende billede, skal der registreres hver uge, når man har åbent. Registreringssystemet er nemt og hurtigt at bruge, hvilket betyder, at det hurtigt bliver en vane at registrere overnatningerne. Du modtager en reminder-mail op til den kommende uge med et link til systemet.

Hvad koster det?
Det er gratis at bruge systemet. Det, du som overnatningssted skal investere i, er tid til at registrere overnatningerne samt tid til at deltage i statusmøder.

Er det anonymt?
Du registrerer dit overnatningssted i selve registreringssystemet, men dit overnatningssted forbliver anonymt for andre overnatningsteder, der indberetter data samt i al offentliggørelse af statistikker og andet materiale relateret til overnatningstallene i Vesthimmerland. Al data er fortrolig, og det er udelukkende udvalgte medarbejdere fra VisitVesthimmerland som har adgang til dataen.

Hvad er VisitVesthimmerlands rolle i forhold til overnatningsregistreringssystemet?
VisitVesthimmerland har udarbejdet det online registreringssystem og indkalder løbende til statusmøder. Derudover sender VisitVesthimmerland løbende statusmails om, hvordan statistikken ser ud.

VisitVesthimmerland ser konstant på, hvordan Vesthimmerland som destination kan udvikles. Især ser man på, hvordan man med de rette tiltag kan skabe en bedre synlighed af Vesthimmerlands turismeaktører for at øge antallet af turister i Vesthimmerland, og derigennem skabe vækst i turismen.

Derfor tilpasser VisitVesthimmerland konstant den strategiske planlægning af tiltag indenfor markedsføring og samarbejdsudvikling på baggrund af turismeaktørernes fokusområder og behov. En idéel måde hvorpå denne tilpasning kan ske effektivt på, er ved at tage udgangspunkt i de samlede overnatningstal i Vesthimmerland (både fra Danmarks Statistik og fra det online registreringssystem), som kan bidrage til at gøre markedsføringen af Vesthimmerland endnu skarpere, og rette udviklingsindsatsen mere effektivt mod de rette målgrupper.

Hvis du har spørgsmål til overnatningssystemet, kontakt venligst VisitVesthimmerland på info@visitvesthimmerland.dk eller tlf. 53887999