Frederik den VII's Kanal

Et af Nordjyllands syv vidundere. Det tog 400 mand fem år at grave Limfjordsmuseets bedste museumsgenstand. Den er 4,4 kilometer lang, 3 meter dyb, og i 2007 blev den kåret som et af Nordjyllands syv vidundere.

Da kongen kom til Løgstør
Som målene antyder, er ikke nogen helt almindelig museumsgenstand, der løber ved Limfjordsmuseet. Frederik den VII’s Kanal blev gravet ved håndkraft mellem 1856 og 1861 af godt 400 arbejdere, hvoraf de fleste kom fra Tyskland. Frederik den VII indviede personligt kanalen med kanonsalut og tusindvis af fremmødte.

Hvorfor en kanal?
Årsagen til kanalens tilblivelse var, at skibsfarten skulle føres sikkert forbi de store sandbanker mellem Løgstør og Aggersborg. Da trafikken i kanalen toppede i 1899 passerede næsten 3000 skibe om året. Mange skibe sejlede for egen kraft, men nogle blev trukket igennem af heste. I 1901 gravede man en direkte sejlrende gennem grundene mellem Løgstør og Aggersborg, og i 1913 blev kanalen lukket i Lendrup.

Et unikt naturmiljø
Frederik den VII’s Kanal er ikke blot et kulturhistorisk monument, men rummer også et helt særligt naturom¬råde, der består af kalkoverdrev og strandenge. Her findes nogle specielle forhold, der gør om¬rådets flora til noget unikt og karakteristisk. For at bevare og beskytte disse naturhistoriske værdier har Vesthimmerlands Kommune i samarbejde med Limfjordsmuseet og Agri Nord startet et afgræsningsprojekt, der skal sikre og forbedre naturtilstanden i miljøet ved kanalen. Kvæget er en særlig race af Jysk Kvæg, der kan spores flere hundrede år tilbage i Vesthimmerlands historie.

Oplevelser på og ved kanalen
I dag ligger kanalen som et storslået minde om fortidens søfart og ingeniørkunst. Den indbyder til en guidet sejltur med turbåden Grevinde Danner eller en gåtur langs trækstierne. Uanset om man bevæger sig på eller ved vandet, får man en fantastisk naturoplevelse ved et af Nordjyllands syv vidundere, Frederik den VII’s Kanal.

Del denne side

Løgstør Lystbådehavn

Havnevej, 9670 Løgstør
Havnefoged: Tlf. 23 48 41 18/99 66 70 00
160 pladser
GPS: 56°58’06.48N 9°14’50.03E - Hot Spot

Café Kunst, Tlf. 98 66 26 55
Hotel du Nord, Tlf. 98 67 21 00
Restaurant Kulgaarden, Tlf. 98 67 47 77
Restaurant Kanalfogedens Køkken, Tlf. 98 67 11 39

Limfjorden Rundt

Maritim Festival i Løgstør

Se de mange træskibe dyste mod hinanden og deltag i de spændende arrangementer i forbindelse med starten på Limfjorden Rundt