Rambusch - stenen

Attraktioner
Monumenter
Address

Jebjergvej 15

9640 Farsø

I forbindelse med isens afsmeltning fra Danmark for ca. 12.000 år siden opstod Lerkenfeldt Bjerge. Det skete ved, at isen skubbede det foranliggende materiale op i langstrakte bakker, som kaldes randmorænebakker.

Inde i skoven er der rejst en mindesten for oberstløjtnant E. Rambusch, som efter at være gået på pension ledede og tilplantede Lerkenfeldt Bjerge, der var et hedeareal under Lerkenfeld Gods.

Address

Jebjergvej 15

9640 Farsø

Sidst opdateret af
Destination Himmerland