Udflugter i Muslingebyen

Udflugter i Muslingebyen

TILBAGE TIL FORSIDEN

Ud over Løgstør mange oplevelser er er også rige muligheder for dig, som gerne vil ud og opleve endnu mere. I Løgstørs omegn er der nemlig også en hel stribe oplevelser i særklasse, som du bestemt ikke bør gå glip af.

Aggersborg
Aggersborg

Få kilometer nord for Løgstør ligger resterne af Danmarks største vikingeborg. Borgen er formentlig opført af den danske konge Harald Blåtand omkring år 980-981.
Med sine 240 meter i diameter og 48 langhuse har fæstningen været et imponerende bygningsværk i sin samtid. Borgens placering er strategisk velvalgt af flere grunde. Aggersund var et vigtigt overfartssted, og man kunne kontrollere skibsfarten på Limfjorden. I dag er volden rekonstrueret, og ved Aggersborg Kirke finder man desuden en mindre udstilling om livet på borgen i vikingetiden. Kirken, der kan spores tilbage til 1100-tallet, er bestemt også et besøg værd. I samarbejde med Vesthimmerlands Museum har tre kandidatstuderende på Aalborg Universitet udviklet en app, der vil give besøgende på Aggersborg mulighed for at opdage, hvordan stedet så ud i vikingetiden. Det sker ved at se på Aggersborg gennem telefonens kamera, hvorved man kan se, hvor stedets 48 langhuse stod i sin tid. Derudover vil man kunne høre en af arkæologerne, der har arbejdet på stedet, fortælle nærmere om historien. Aggersborg ligger ved Aggersund lidt nordøst for Løgstør.

Glenholm Vingård
Glenholm Vingård
Glenholm vingård er en familiedrevet vingård i Vesthimmerland, beliggende i skønne omgivelser med Limfjorden og Livø i baggrunden. Et besøg på vingården har meget at byde på, og særligt i sommerhalvåret fornemmer man virkelig atmosfæren på vingården. Gå en tur i marken på egen hånd eller deltag i en af de guidede rundvisninger. Nyd et glas vin til frokosten eller prøv en vinsmagning i baren. Fordyb dig i butikkens mange vine eller find inspiration til spændene gaver. Hvad enten det er et kort besøg eller et længere ophold, så giver det mulighed for gode oplevelser. Se mere på: www.glenhol...

Guidede sejlture på Frederik d. VIIs
Guidede sejlture på Frederik VII’s Kanal
Hvorfor ligger der en kanal lige inden for strandbredden? Og hvordan kunne man dog grave en sådan kanal i 1856? Det er nogle af de spørgsmål, I kan få svar på, når Limfjordsmuseet i juli og august byder velkommen ombord til guidede sejlture på Frederik VII’s Kanal. I juli og august er der afsejling fra Kanalfogedboligen hver tirsdag, torsdag, fredag og søndag. Vi lægger til ved Kanalbetjenthusene i Lendrup, hvor der kan købes sodavand / kaffe til rimelige priser. Varighed 1½ - 2 timer. Da der kan være max 28 personer i båden, anbefaler vi at bestille plads på tlf. 98 67 18 05. Vil man gerne have båden for sig selv er der også mulighed for at booke den til en privat guidet sejltur. Læs mere om både de faste ture og mulighederne for et privat arrangement på www.limfjor...

Livø
Livø
Livø ligger i Limfjorden ca. 10 km sydvest for Løgstør. For at komme hertil skal man sejle med færgen i 20 minutter fra Rønbjerg Havn. Øen har en fantastisk smuk og varieret natur med et rigt dyreliv på de godt 3 kvadratkilometer. På spidsen af den fredede og utilgængelige Livø Tap lever sæler, mens rådyr og dådyr i flokkevis græsser i skovene og på markerne. Livø har elementer af de fleste danske naturtyper med både hede, marker, overdrev, strandenge, skov og bratte skrænter langs kysterne på øens vestside. En del af skoven er en oprindelig lysåben ege-hassel-blandingsskov, hvor dødt ved får lov at ligge. Ca. 100 hektar svarende til en tredjedel af Livøs areal er under plov og dyrkes økologisk. Markerne benyttes bl.a. til forsøg med dyrkning af gamle kornsorter og glutenfrie afgrøder. Herudover er der en besætning på ca. 150 stykker Black Angus-kvæg. Det er en kødkvægsrace, der egner sig fint til naturpleje, og de afgræsser blandt andet også skovbunden i løbet af sommeren. Livø blev i perioden fra 1911 til 1961 benyttet som en slags delvist åben institution for især udviklingshæmmede kriminelle. De smukke gamle institutionsbygninger er kernen i Livø Feriecenters drift. Her er plads til ca. 270 overnattende, og derudover har vi teltplads og lystbådehavn. Her er også café med kiosk, der som oftest har et stort udvalg af drikkevarer og et meget begrænset udvalg af andre varer, og et forsamlingshus. Grøn Livø er et projekt under Naturstyrelsen. Det er et forsøg på at blive uafhængig af fossile brændstoffer og i det hele taget gøre øen bæredygtig. På Naturstyrelsens hjemmeside er der yderligere information om Grøn Livø. Læs mere om Livø på: www.livo.dk

Næsbydale Badehotel
Næsbydale Badehotel
Afstand Løgstør 9 km. Privatejet, fredet område på 6 ha med offentlig adgang til stranden ad afmærket sti. P-plads ved stiens begyndelse. Næsby dale er en V-formet erosionsdal, hvor det rindende vand siden istiden har skåret sig ned i det højtliggende morænelandskab på sin vej mod havet. Den lerede moræneundergrund har fremmet overfladisk afstrømning og erosion. Kløften er i dag så dybt nedskåret, at den når grundvandet, som føder den rislende kildebæk i dalens bund. Tilsvarende kløfter findes i Kragdal og Skovsørens Dal hhv. nord og syd for Næsby dale. Disse kløfter kan nås til fods langs stranden. Kysten ud for Næsby dale er en af Nordjyllands få klintekyster, hvor havet konstant gnaver sig ind i landskabet. Undersøgelser har vist, at den imponerende, op til 35 meter høje klint, er opbygget af tre forskellige lag af stenfyldt moræneler, alle aflejret af en is der kom fra nordøst. Mellem morænelerslagene findes tynde sandlag, og da disse er vandførende og morænen er vandstandsende kan man dels observere kilder på klinten, dels meget store udskridninger, hvor hele flager af landskabet glider udefter. Morænen indeholder mange sten, som ophobes på stranden efterhånden som ler og sand fjernes af havet. Mange af stenene er ledeblokke, hvis oprindelsessted kan stedfæstes nøjagtigt, f.eks. rombeporfyr fra området omkring Oslo. I bunden af slugten finder man Næsbydale Badehotel, hvor man i weekenderne kan nyde en pause i Baronens stuer. Cafeen tilbyder diverse kaffespecialiteter friskmalet på en italiensk LAVAZZA kvalitets bønne fra det sydamerikanske højland. Foruden kaffen vil teer fra Perchs og kakao med flødeskum, samt himmelsk kringle, flødeskumskager og andet sødt kunne nydes. En mulighed er også “Caféens frokostkurv”, med friske sandwich, snack/frugt, kage og drikkevarer, som kan nydes i de grønne omgivelser. Se mere her: http://xn--...

Løgstør Strand
Strande
De fleste strande i og omkring Løgstør har badebroer. Endvidere er ALLE strandene meget børnevenlige - især takket være det faktum, at de ligger ud til Limfjorden, som er et meget roligere farvand end eksempelvis Vesterhavet.
På alle strandene bliver det blå flag, som repræsenterer rent og godkendt badevand, hejst i juni måned.
Lendrup Strand
Stranden i Lendrup er en lækker kvalitetsstrand, hvor både børn og voksne kan boltre sig i timevis. Den ligger naturligvis ud til den skønne Limfjord, hvor vandet ikke er nær så farligt, som ved vestkysten. Det kan dog stadig byde på dejlige udfordringer til både store og små, hvad enten man er til at soppe eller surfe.
Livø Strand
Livø Strand ligger i smukke omgivelser på Livø i Limfjorden. Her er der mulighed for at bade i de mest naturskønne omgivelser, som man kan forestille sig. Livø Strand er selvfølgelig også børnevenlig, som alle de andre strande i og omkring Løgstør.
Løgstør Strand
Løgstør Strand er intet mindre end en vidunderlig strand i fabelagtige omgivelser, midt mellem Frederik den VII's Kanal og Limfjorden. Endvidere ligger Limfjordsmuseet og Oplevelsescenter blot en stenkast fra stranden. Så hvis der er mod på flere oplevelser, er der aldrig langt.
Rønbjerg Strand
Rønbjerg Strand er en vidunderlig strand i Løgstør-området, som er lettilgængelig for både børn og voksne. Rønbjerg Strand har desuden den fordel, at den ligger meget tæt på Rønbjerg Ferie Resort, som er et kæmpe feriecenter, der tilbyder alt fra tennis og fodbold, til badeland, laserzone og golf.
Trend Strand
Dejlig, børnevenlig strand med lavt vand og sandbund. Trend Strand et også et mekka for såvel surfere som kitesurfere.

Vilsted Sø
Vilsted Sø
Vilsted Sø er den største ferskvandssø i Nordjylland og det næststørste naturgenopretningsprojekt i Danmark. Genskabelsen af Vilsted Sø er, udover at være et fantastisk natur- og friluftsområde også medvirkende til at skåne miljøet i Limfjorden, som har fået et vigtigt løft med fjernelsen af 200 tons opløst nitratkvælstof om åre siden etableringen. Oplev naturen ved Vilsted Sø enten til fods, cykel eller på hesteryg. Naturen kan opleves til fods ad den 20 km lange sti om søen. 9 km af gangstien er blot en slået sti i græsset, den øvrige del er hovedsagelig på grussti. En cykeltur rundt om søen er på 20-25 km afhængig af, hvor turen begynder og, om turen går via Holmen. Cykelturen er på grusstier, markveje og på asfalt. Der er mulighed for at overnatte i shelters undervejs i enten Vilsted eller på Holmen. Der findes også shelter ved Ranum Søhus. Ryttere tilgodeses med en ca 13 km lang ridesti langs nordsiden af søen. Ved Ranum Søhus findes en hestefold, som frit kan bruges. Rundt om søen findes et rigt plante- og dyreliv, ligesom der er mulighed for at leje handicapbåde, som har base ved bådpladsen i Vilsted. Hvis du har gyldigt fisketegn er der frit fiskeri i Vilsted sø. Se mere på: www.skovogn...

Vitskøl Kloster
Vitskøl Kloster
Vitskøl Kloster, cistercienserkloster, ved Limfjorden ca. 12 km syd for Løgstør, stiftet 1158 af Valdemar den Store til minde om sejren på Grathe Hede. Klostret blev meget rigt med store godsbesiddelser i både Himmerland og Vendsyssel samt betydelige fiskerettigheder i Limfjorden. Vitskøl kloster spiller en fremtrædende rolle i den svenske forfatter, Jan Guillous trilogi om tempelridderen Arn. Det er fra munkene på klosteret, den unge Arn får sin etiske uddannelse og oplæring i krigskunst. At besøge klosterhaven i sommerhalvåret er en inspirerende oplevelse. På Vitskøl Kloster har der været dyrket krydder- og lægeurter gennem 850 år. Også i dag er dyrkningen af læge- og krydderurter et varemærke for Vitskøl. Således kan besøgende opleve gartneriet, der har tre drivhuse, samt den unikke arkitektur og botanik i de fem haver:
• Sct. Gallenhaven der er en kopi af en gammel schweizisk klosterhave fra år 826.
• Apotekerhaven hvor alskens lægeplanter systematisk er arrangeret efter virkning og anvendelse i 7 sekskantede haver.
• Krydderurtehaven med forskellige krydderurter og andre specialiteter.
• Dufthaven for blinde med skilte på blindeskrift.
• Snapseurtehaven med over 60 forskellige urter, buske og træer, som kan anvendes til fremstilling af kryddersnaps.
Vitskøl Kloster er en del af uddannelsessystemet TAMU. Her kan unge, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, få praktisk uddannelse og arbejdstræning. Se meget mere her www.vitskol...

Del denne side