Mød VisitVesthimmerland...

VisitVesthimmerland overgik i 2015 fra at være en kommunal enhed, til at være en selvejende institution. Vores mål er er være en professionel sparringspartner for turismeerhvervet, med den vilje og de kompetencer der skal til, for at udvikle turismen i Vesthimmerland via øget fokus på:

- Kvalitet
- Større synlighed
- Mere samarbejde og uddannelse
- Øget turismeomsætning
- Bedre indtjening

Toldbodgade 8

Medarbejdere

Jimmi Petersen

Jimmi Petersen

Turistdirektør

Telefon: 20 26 46 64

Email: jimmi@visitvesthimmerland.dk

Har ansvar for den daglig ledelse og det overordnede ansvar i alle VisitVesthimmerlands aktiviteter. Direktøren er i løbende dialog med turismeaktører i Vesthimmerland og andre destinationer og har herunder ansvar for samarbejdet med Vesthimmerlands Kommune og turismepolitiske organer – for eksempel BRN.

Martin Buch Stengaard

Martin Buch Stengaard

Online Turismekoordinator

Telefon: 31 54 03 06

E-mail: martin@visi...

Kerneområdet er vores hjemmeside, hvor omstrukturering, nyt design og opbygning er i centrum. Ansvar for alle webplatforme, Googletjenester, IT, nyhedsbrev, Instagram, grafisk materiale og den målrettede, taktiske markedsføring.                                                                                                                                                                                           

Helene Christensen

Helene Christensen

Marketingkoordinator

Telefon: 31 48 39 62

E-mail: helene@visi...

Fokus på virksomhedens online og offline medier - både internt og for destinationens aktører og partnere. Kerneområder er optimering af sociale medier samt udarbejdelse af annoncer, pressemeddelelser og nyhedsbreve og andre relevante markedsføringstiltag.                                                                                                                                             

Sofi Olofsson Bak

Sofi Olofsson

Turismeudviklingskonsulent

Telefon: 31 48 90 78

E-mail: sofi@visitv...

Fokus på udvikling af destinationen Vesthimmerland og særligt på samarbejdet blandt turismeaktørerne. Kerneområder er netværksdannelser, projektudvikling, kompetenceudvikling, samarbejdsskabelse samt at være med til at skabe forståelse for destinationens værdikæder for at samle aktørerne mod et fælles mål.

Marianne Ulrich Eliassen

Marianne Ulrich Eliassen

Adm. Turismemedarbejder

Telefon: 31 48 91 24

E-mail: marianne@vi...

Fokus på den daglige drift af kontoret samt turistbureauet, intern varetagelse af administrative og praktiske opgaver. Ansvar for primær kontakt til Vesthimmerlands turister, som søger information om Vesthimmerland og omegn.